ServiceNow-produkterna

Innovativa produkter för dina projekt.

Våra produkter

ServiceNow produkter från agineo

Vi erbjuder skräddarsydda lösningar som driver digitaliseringen av dina affärsprocesser på ett effektivt och användarvänligt sätt. Upptäck våra exklusivt utvecklade produkter från ServiceNow-miljön!

Våra ProductLines-specialister har gjort det till sitt uppdrag att inte bara tillämpa ServiceNow-plattformen utan att tänka den vidare. Med många års erfarenhet och en djup förståelse för de utmaningar som moderna företag står inför har vi utvecklat innovativa produkter som är perfekt anpassade till dina individuella behov.

Våra produkter

Upptäck ServiceNow-produkterna från agineo

HR Service Delivery

Logo Productline HR Service Delivery

HRSD Enablement Videos

Vid implementering av HR Service Delivery i ServiceNow kan utmaningar uppstå, till exempel begränsad synlighet av mervärdet och potentiell motvilja hos anställda på grund av IT-kunskapsluckor. Våra enablement-videor syftar till att övervinna dessa hinder med tydlig, lättförståelig information och därmed ge ett avgörande bidrag till projektframgång genom att främja förståelse och öka acceptansen för digitaliseringsprojekt. Klicka här för produktbroschyren.

För mer information om vår HRSD-portfölj, klicka här:
ServiceNow – hantering av företagstjänster

Katalog över HR-tjänster

I en tid när fokus ligger på effektivitet och nöjda medarbetare mer än någonsin erbjuder HR Service Catalog en beprövad katalog som hjälper dig att etablera ServiceNow som en one-stop store-lösning för alla dina HR-behov. Från HR-administration och löner till talent management och medarbetarutveckling – vår katalog ger dig fördelen med ett effektivt och professionellt HR-erbjudande. Vårt mål är att hjälpa dig att minska de administrativa uppgifterna. Genom att automatisera rutinuppgifter får du mer tid över till värdeskapande aktiviteter som att utveckla talanger, främja en positiv företagskultur och genomföra innovationsprojekt. Klicka här för produktbroschyren.

För mer information om vår HRSD-portfölj, klicka här:
ServiceNow – hantering av företagstjänster

Logo Productline HR Service Delivery

Kom igång!

Upptäck ServiceNow-världen med agineo

Ta reda på mer om hela vår agineo-produktportfölj för hantering av företagstjänster. Som ServiceNow Elite Partner ser vi fram emot att ge dig råd om de möjligheter och alternativ som finns för dina personliga behov. Aktivera din fulla affärspotential tillsammans med oss.