agineo fick i uppdrag att skapa en koncernövergripande självbetjäningsportal baserad på ServiceNow för mer än 650 000 anställda över hela världen.

Projektgruppen tog hand om hela implementeringsprocessen, vilket innebar framtagning av krav, kravanalys, transförering av analyserade krav till implementeringsinstruktioner, implementering, kvalitetssäkring och testning. Dessutom tog agineo över uppbyggnaden av den tekniska plattformen och konfigurationen av tekniken. Tillsammans med kunden definierade och introducerade man en utvecklingsprocess för implementering av tjänster samtidigt som man tog fram krav för tvärtjänster. Detta omfattade konfiguration av systemen och anslutning till omgivande system, såsom företags- och platskataloger. Implementeringen av en tjänstekatalog utgjorde en annan del av projektarbetet.