Enterprise Service Management

Rådgivning. Implementering, leding och förvaltning.

Vår portfölj

Enterprise Service Management med agineo

Digital transformation har i allt större omfattning blivit en oundgänglig del av arbetslivet idag. Den ständiga vidareutvecklingen av digital teknik gör att vi på ett intelligent sätt kan förenkla processer, sänka kostnaderna och få bättre insyn i processerna.
Jämna processflöden gör att företagen kan arbeta effektivare och uppnå bästa möjliga mervärde. Vi är en trygg och pålitlig partner som hjälper dig att optimera Enterprise Service Management (ESM) – från idé och modellering till digital implementering.

>
0
Rådgivare
>
0
Löpande projekt
>
0
års erfarenhet
>
0
Personliga certifieringar

Med hjälp av ESM underlättar vi din dagliga verksamhet.

Tillsammans analyserar vi dina affärsprocesser och utifrån standardlösningen fastställer vi vilka lösningar som passar dina behov bäst. Skulle standardmodulerna inte räcka tar vi fram en individuell lösning som bättre motsvarar dina önskemål.

Dessutom står vi till tjänst med omfattande rådgivning om vad en systemintegration innebär och vilka krav som ställs på systemarkitekturen.

Toppbetyg som ServiceNow-partner

ESM, baserad på molnteknik såsom ServiceNow, kommer att bli ny standard för modern IT-infrastruktur inom organisationer och företag. Med ServiceNow-tjänster som bas hör agineo till marknadsledarna inom sektorn ServiceNow Managed Service Providers enligt den senaste ISG-rapporten.

Plattformar

Vi har ESM-produkterna för din digitala framtid

Våra kunder kan förlita sig på förstklassiga ESM-tjänster från oss. I åtskilliga år har vi arbetat med de beprövade lösningarna ServiceNow – allt för att ge bästa möjliga stöd när det gäller att digitalisera våra kunders affärsprocesser

ServiceNow

ServiceNow

ServiceNow anses vara den ledande plattformen för ESM på marknaden.
Läs mer

Rådgivning

Vår rådgivningsportfölj för Enterprise Service Management

Vi bistår våra kunder med omfattande råd om de möjligheter som
ESM för med sig. Vi erbjuder inte bara behovsanalyser, IT-servicehantering och andra tjänster, utan ser också till att våra kunder får bästa möjliga service redan på ett tidigt stadium.

Processrådgivning

En noggrann analys av affärsprocesserna är särskilt viktig när det gäller effektiv processdesign. Vi hjälper dig att definiera och dokumentera dina projektmål med hänsyn till den nuvarande situationen inom organisationen. Tillsammans hjälps vi åt att utveckla önskade förändringsprocesser.

Requirements Engineering

Att förstå våra kunders förväntningar är grunden för framgångsrika projekt. Vi registrerar och dokumenterar dina krav exakt i gemensamma workshops. På grundval av detta samordnar vi det fortsatta projektförfarandet, definierar milstolpar och tar fram en realistisk projektplan.

Ledning och strategiska mål

Genom att optimera pågående IT-processer kan du frigöra en väldig potential och spara kostnader för att fokusera på mänskliga resurser på ett värdeskapande sätt. Våra experter hjälper dig att identifiera förbättringspotentialen i din organisation och skapa den öppenhet i processen som krävs. Dessutom bistår vi med rådgivning när det gäller relaterade ämnen inom controlling och rapportering.

Kostnader för implementering och drift

Vi hjälper dig att hålla koll på kostnaderna och på de tidsfönster och utbyggnadssteg som uppstår när ett nytt mjukvaruverktyg eller en processplattform introduceras. Du får bättre kontroll över kostnaderna för utvecklings- och konfigurationstjänster och kan bättre bedöma licens- och underhållskostnaderna. Din ekonomiska planering underlättas genom en tydlig och överskådlig projektbudget. På så sätt slipper du oväntade kostnader och kan öka förutsägbarheten för ditt företag.

Implementering

Enterprise Service Management – vårt erbjudande inom implementering

Vår innovativa styrka och våra medarbetares djupgående tekniska expertkunskaper inom ITSM utgör grunden för vår långa framgångssaga..

SaaS- och On-Prem

Vi erbjuder tjänster för hela implementeringen – från kostnadsrådgivning till design och systembyte – oavsett om du bedriver din lösning på plats (On-Prem) eller skaffar SaaS-modellen. Vårt utbud av tjänster omfattar allt som krävs för planering av projekt och milstolpar för projektledningen och go-live-fasen. Erfarna projektledare medverkar under alla etapper och är behjälpliga vid den operativa driften av mjukvaran.

Systemarkitektur

För att du ska få dina behov uppfyllda på ett tillfredsställande sätt utformar vi den IT-infrastruktur som krävs. Först genomför vi en omfattande analys av arbetsflödet och undersöker de praktiska möjligheterna att genomföra nya koncept. Därefter tar vi hand om transformationen från är- till bör-modell.

Systemintegration

Vi möjliggör ett smidigt datautbyte genom att implementera gränssnitt. I samband med detta tar vi hänsyn till dina speciella förutsättningar och standardiserar dina data så långt det går för att säkerställa en funktionssäker och långsiktig interaktion mellan dina system.

Vi använder innovativa teknologier

Vi möjliggör ett smidigt datautbyte genom att implementera gränssnitt. I samband med detta tar vi hänsyn till dina speciella förutsättningar och standardiserar dina data så långt det går för att säkerställa en funktionssäker och långsiktig interaktion mellan dina system.

Operativt stöd

Enterprise Service-Management – vår operativa tjänsteportfölj

Vi stöttar dig hela vägen från det inledande konsultprojektet med att kontinuerligt optimera pågående processer och säkerställa en smidig drift av den nya ESM-lösningen.

Stödjande åtgärder vid övergången från projekt till linjedrift

Efter ett lyckat genomfört projekt är det dags för nästa steg – att övergå till drift. Våra kunniga medarbetare stöttar dig även efter implementeringen med att utforma gränssnitt och anpassa dina affärsprocesser. Vi är flexibla när det gäller att rätta oss efter dina behov och stödjer metodiskt vidareutvecklingen av dina IT-projekt.

Utbildning och Early Life Support

Inom ramen för en Early Live Support (ELS) får projektet den finjustering som behövs för att det ska lyckas på lång sikt. Dessutom utbildar vi personalen och ökar på kunskaperna i organisationen med praktiskt och målinriktat innehåll när det gäller hantering av den nya processplattformen.

Intern fortbildning

Intern fortbildning. För att kunna fortsätta ta fram bästa möjliga lösningar för våra kunder genomgår våra experter regelbundet vidareutbildning och erhåller ständigt nya certifieringar inom sina specialistområden. Internt utbyter våra konsulter information med varandra om lyckade metoder och teknologier. Denna ständiga kunskapsöverföring gör att vi alltid kan nå det för kunderna bästa möjliga resultat.

Rent-an-admin-hjälp för den löpande driften.

Vid semester, sjukfrånvaro eller övertid. Om du väljer vårt ”Rent-an-Admin”-erbjudande får du en pålitlig och kompetent tillfällig IT-specialist. Våra högkvalificerade systemadministratörer ser till att infrastrukturen i ditt företag är i de bästa händer.

Kontakt

Vi finns här för digu