ServiceNow

Enterprise Service Management molntjänster. Boka en icke-bindande rådgivning.

Digitalisera dina arbetsflöden

ServiceNow för din Saas-plattform

Att välja rätt strategisk teknikplattform är avgörande för en lyckad implementering av företagsmålen. ServiceNow är en molnbaserad plattform som förenklar manuella arbetsprocesser på ett avgörande sätt. Den är nyckeln till hållbar konkurrenskraft och möjliggör inte bara en högre grad av processeffektivitet, utan även en långsiktig kostnadssänkning.

ServiceNow betraktas idag som en av de viktigaste innovatörerna för SaaS-plattformar. Molnplattformen erbjuder många fördelar tack vare en omfattande applikationsportfölj. Hit hör t.ex. felsäkerheten eller möjligheten att inte boka alla sviter direkt från början. Som en del av den skalbara lösningen kan du aktivera ytterligare uppsättningar efter behov. Du kan också prova på den senaste tekniken som ServiceNow tillhandahåller för ESM-hantering.

Fördelar

Upptäck ServiceNow och allt vad det innebär

Fullständig bild av plattformen i molnet

Alla företagsprocesser på en enda plattform

Enhetliga datastrukturer på alla processnivåer

Minskade gränssnitt tack vare en referensram

Aktuella lösningar för mobila applikationer och webbappar

Automatisera dina arbetsflöden

Toppbetyg som ServiceNow-partner

Enterprise service management på molnteknik, som den som ServiceNow tillhandahåller, är framtidens melodi för modern IT-infrastruktur för organisationer och företag. Med ServiceNow-tjänster som bas hör agineo till marknadsledarna inom sektorn ServiceNow Managed Service Providers enligt den senaste ISG-rapporten.

PDF – automatisering i företag

Hur hög är automatiseringsgraden i företag idag? agineo undersöker denna fråga i den PDF som tagits fram tillsammans med IDG Connect och som innehåller intressanta enkätresultat och en aktuell fallstudie. – Läs rapporten kostnadsfritt här.

Practices

Metoder – Våra ServiceNow-tjänster

IT-drift (ITOM) och konfigurationsdatabas (CMBD)

IT Service Management

Säkerhetsoperationer

HR tjänsteleverans

Customer Service

Now-Plattform

IT-affärssystem

Kapitalförvaltning med IT

Styrning, risk och regelefterlevnad

IT-drift (ITOM) och konfigurationsdatabas (CMBD)

IT Operations Management, ITOM, eller IT-drift på svenska, är en automatiseringslösning från ServiceNow som syftar till att effektivisera rutinuppgifter och säkerställa att dina IT-tjänster alltid är tillgängliga. ITOM-modulen bygger på konfigurationsdatabasen (CMDB).

Databasen fungerar som ett centralt, virtuellt förråd för många funktioner. I samband med ITOM är applikationerna Discovery, Orchestration och Event Management av särskild betydelse.

Med ITOM-modulen Discovery kan du uppdatera konfigurationsenheterna i CMDB så att de blir fullständiga och aktuella. I en automatiserad process kontrollerar verktyget konfigurerade enheter och applikationer i hela IT-nätverket. Därefter uppdaterar ServiceNow Discovery den fastställda processinformationen och processresultaten i CMDB.

ServiceNow-orkestrering innebär att du kan styra dina processer centralt, även utanför ServiceNow-plattformen. Undvik tidskrävande arbetsuppgifter. Optimera dina rutinprocesser genom att automatisera dem över flera systemgränser. Dina medarbetare kan då använda den insparade tiden till att koncentrera sig på svåra specialfall. På så sätt bidrar ServiceNow-orkestreringen till bättre IT- och affärsprocesser och ökad produktivitet.

ServiceNow Event Management analyserar dina operativa mätvärden och övervakar IT-infrastrukturen. Genom att använda intelligent tjänstemappning och operativ intelligens kan du minimera den genomsnittliga tiden fram till reparation (Mean Time to Repair). Lär dig känna igen och åtgärda grundorsakerna till serviceavbrott på ett tidigt stadium med prediktiv analys. Öka tillgängligheten till din verksamhet och dina IT-tjänster.

 IT Service Management

ServiceNow ITSM (IT Service Management) ligger till grund för ett flertal privata och offentliga organisationers digitaliseringsstrategi. Inom ITSM-området tillhandahåller ServiceNow standardmoduler som säkerställer en smidig IT-drift. På så sätt skapas bästa möjliga förutsättningar för affärsprocesserna.

Utöver incident-, problem- och förändringshantering omfattar ITSM-modulerna även release-, asset- och kostnadshantering. Funktionerna har stöd för intern tillgänglighet till IT-tjänster för företagets olika avdelningar. Dessutom kan dessa funktioner även användas externt av dina kunder. Med den åtföljande processautomatiseringen får du också mer datainsyn. Samtidigt höjer du produktiviteten till en ny nivå.

Säkerhetsoperationer

Säkerhetsoperationer, eller SOC-säkerhet, som det också kallas, fungerar som en länk mellan säkerhets- och IT-teamen så att man kan reagera effektivt på hot.

SOC-säkerheten länkar arbetsflödet och plattformshanteringslösningen för Now-plattformen med säkerhetsinformation från ledande säkerhetsleverantörer. Modulen Säkerhetsoperationer från ServiceNow omfattar följande:

Incidenthantering används för att identifiera kritiska incidenter och omfattar automationsverktyg för att snabbare kunna lösa säkerhetsincidenter.

Sårbarhetsskanningen ger en helhetsbild av alla sårbarheter som påverkar en specifik tillgång eller tjänst.

Trygghetscirklar innebär att anonymt dela hotintelligens med din bransch, leverantörer eller en global krets av ServiceNow-kunder.

Denna fullservicetjänst söker automatiskt igenom hotflöden efter relevant information om egna säkerhetsincidenter.

HR tjänsteleverans

Med HR Service Delivery har dina anställda tillgång till alla HR-tjänster och kunskapsartiklar för HR i en lättbegriplig form i den välbekanta ServiceNow-miljön. Dessa kan användas både i en modern direktansluten portal och i en inbyggd mobilapp. ServiceNow gör det också möjligt att använda chattbotar, maskininlärning och en omfattande rapportmotor i HR-miljön.

Den toppsäkra applikationen HR Service Delivery erbjuder förutom specialiserade kärnanvändningar för HR även olika standardintegrationer. Hit hör till exempel SAP Success Factors för sömlösa övergångar mellan enskilda HR-tjänster. Utöver kärnkompetenserna i flödet, har Tjänster, Kunskapshantering och Livscykelhändelser stöd för de dagliga processerna i personalhanteringen.

Olika teman som hör till HR Service Delivery:

  • Incident- och kunskapshantering
  • Dokumenthantering för HR
  • Enterprise onboarding och övergångar
  • Mobilapp för onboarding
  • Nyhet! Mobilapp för HR-avdelningen
  • Prestandaanalyser för HR Service Delivery
  • Prognosprogram för HR Service Delivery
  • Virtuell agent för HR Service Delivery

Customer Service Management

Med ServiceNow kundhantering (Customer Service Management, CSM) kan du på ett enkelt sätt förbättra kundservicen.

Både tjänsteportalen och mobilappen bidrar till ett strukturerat samarbete mellan kund och medarbetare, så att problem i kundtjänsthanteringen kan lösas på ett målinriktat sätt. Med de funktioner som CSM-modulen tillhandahåller har du möjlighet att avsevärt öka effektiviteten inom kundservicen.

Med kundserviceportalen CSM är det enkelt för dina kunder att skapa biljetter som kan behandlas med ett intuitivt, modernt gränssnitt.

Många interna processer som incident,- problem-, förändrings- eller tillgångshantering kan styras från CSM-uppsättningen. Funktioner som chattbotar, automatiserade arbetsflöden och maskininlärning står till ditt förfogande och bidrar till en omfattande kundkommunikation. Tack vare en individuellt konfigurerbar självbetjäningstjänst optimerar CSM inte bara produkt- och tjänstekvaliteten, utan bidrar även till en effektiverare problemlösning.

Now-Plattform

Med Now-plattformen kan du kartlägga dina arbetsflöden snabbare. Individuellt skräddarsydda lösningar gör att du snabbt kan digitalisera dina affärsprocesser. Samtidigt gynnas du av enkel skalning samt en automatiseringsfunktion som påskyndar arbetsprocesserna.

Vissa affärsmoduler möjliggör en arbetsflödeshantering utifrån ett helhetsperspektiv. Now-plattformen har en intuitiv arbetsflödesmotor som innebär en utvecklingsmässig fördel för ditt företag.

Automatisera dina rutinprocesser genom att snabbt och enkelt kartlägga tillämpningsfall med arbetsflöden – nästan helt utan kod och i en naturlig språkmiljö. På så sätt kan även användare utan speciella programmeringskunskaper digitalisera sina affärsprocesser.

Förenkla dina affärsflöden. Med hjälp av integrationsnavet kan du på ett smidigt sätt integrera din systemmiljö i Now-plattformen. Funktionen gör att du kan länka alla befintliga system och vanliga webbteknologier till plattformen.

Utveckla och konfigurera inbyggda appar för iOS och Android i ett mobilt användargränssnitt. Arbeta på distans eller på resande fot. Du kan alltid koppla upp dig och ingripa när som helst med din enhet som instans. Använd funktionerna på din ServiceNow-plattform när du är på språng och öka produktiviteten hos dina anställda.

Med ServiceNows serviceportal har du tillgång till ett modernt och användarvänligt portalsystem. Portalen bjuder användaren på en bekväm, mobil självbetjäningsupplevelse. Användaren har tillgång till alla tjänster och produkter via ett intuitivt användargränssnitt som kan beställas efter behov.

En virtuell assistent innehåller intelligenta chattbotar och en kraftfull konversationsmodell som underlättar det dagliga arbetet för dina medarbetare. Minska svarstiderna till ett minimum, även vid toppbelastning, och gör det lättare för dina anställda att undvika repetitiva förfrågningar. Så optimerar du kundtjänsthanteringen – för medarbetare och kunder.

IT-affärssystem

Vårt IT-affärssystem är ett serviceinriktat system med sikte på företagets strategiska mål. Det bygger på ett helhetstänkande med integrerat tillvägagångssätt för planering, implementering och kontroll av all verksamhet i en IT-styrd organisation.

Systemet kan föregripa och analysera kritiska affärsbehov, så att man kan styra de investeringar som är kopplade till dessa. För ett snabbt operativt genomförande tillhandahålls motsvarande effektiva verktyg. Med vårt IT-affärssystem kan företagen reagera snabbare och mer målmedvetet på nya marknadskrav och på så sätt bli konkurrenskraftigare.

I projektportföljhanteringen kan du samla alla verktyg du behöver på en central plattform – klassiskt, smidigt eller som hybrid. På så sätt kan du kontrollera start, genomförande och utvärdering av projekt – från idé och kravspecifikation till planering och genomförande i samband med olika program.

Applikationsportföljhanteringen omfattar inventering av affärsapplikationer och deras betydelse för företaget. Det integrerade tillvägagångssättet gör att man kan skapa samband mellan strategiska mål, tjänster och operativa resurser och dra nytta av en omfattande, proaktiv bedömning av applikationslandskapet.

Med funktionen Finanshantering kan du när som helst kontrollera fördelning och budgetering av utgifter inom ramen för projekt och IT-ledningar. En differentierad syn på kostnadsstrukturen bidrar också till automatiserade rapporteringar av tjänster.

Kapitalförvaltning med IT

Minska kostnaderna för tillgångar och optimera dina affärsmål. ITAM (hantering av IT-tillgångar) är ett ramverk som gör det möjligt att integrera dokumentation och kontrollera all finansiell, avtalsmässig och operativ information om tillgångar under hela livscykeln.

ITAM har många fördelar, bland annat automatiskt underhåll av inventeringen för kravspecifikationer och upphandlingsprocesser eller sömlös anslutning till CMDB.

Den specifika uppgiften att hantera hårdvarutillgångar, på engelska Hardware Asset Management eller HAM, innebär förvaltning av värdefulla tillgångar och förbrukningsvaror – från upphandling och tilldelningsbeslut fram till avyttring. Funktionen omfattar även stöd för hierarkisk lagerhantering liksom implementering av IMAC/D-arbetsflöden (installera, flytta lägga till, ändra och kassera).

Vad är bäst? Lokal programvara eller SaaS? Utnyttja möjligheten att dokumentera och jämföra förvärvade och använda licensrättigheter på ett normaliserat sätt. I den integrerade metoden används information från CMDB för åtgärder som kan köras automatiskt för att optimera kostnaden för och användningen av mjukvarulicenser.

Styrning, risk och regelefterlevnad

ServiceNows Governance, Risk and Compliance ska verka för att reducera antalet revisionsinsatser och antalet risker och göra det lättare att fatta riskmedvetna beslut.

Effekterna av risker som din organisation kan drabbas av analyseras, policy- och efterlevnadsåtgärder vidtas och revisioner optimeras. Skapa en plan med GRC-modulen så att du kan återställa dina processer optimalt och övervinna oväntade hinder.

GRC-modulen (Governance, Risk and Compliance) har bytt namn till IRM (Integrated Risk Management) i nuvarande ServiceNow-versioner.

ServiceNow-policyn och regelefterlevnaden underlättar arbetet med att digitalisera och administrera riktlinjer samt att kontrollera att de efterlevs.

Det är viktigt att övervaka, identifiera och utvärdera risker inom organisationen och optimera reaktionshastigheten. Riskhantering som bygger på aggregerade företagsdata ger dig möjlighet att reagera snabbt på förändringar när det gäller säkerhetskraven.

Strukturera upp interna granskningar så att de blir produktivare och se till att optimera resurserna. ServiceNow-funktionen Revisionsstyrning använder riskdata och profilinformation för att automatisera revisioner och eliminera återkommande granskningsresultat.

Din start

Utnyttja kunskapen hos en ServiceNow Elite Partner

Vi är den största ServiceNow-partnern i Tyskland, Österrike och Schweiz och är stolta över att vi kan kalla oss för ServiceNow Elite Partner. Med över hundra certifierade systemadministratörer (CSA) samt över åttio certifierade implementeringsspecialister tar vi fram förstklassiga lösningar för komplexa behov. Som första partner i Tyskland har vi ackrediterat en certifierad IT-arkitekt med masterutbildning och utökat vårt kompetensteam med en riktig expert.

Applikationer

Här hittar du våra ServiceNow-appar

Som mångårig ServiceNow-partner har vi utvecklat olika applikationer till Now-plattformen som förenklar processer och arbetsflöden på lång sikt.

Kontakt

Din kontaktperson för ServiceNow

Thomas Borwell

Director of Sales