Referenser

Referenser praktisk erfarenhet med agineos

Rätt samarbetspartner för införande, utveckling och drift av ServiceNow-projekt

Rätt samarbetspartner för införande, utveckling och drift av ServiceNow-projekt
Sedan 1987 har våra kunder inom sektorn små och medelstora företag, koncerner och förvaltningar litat på vår expertis.

Rechenzentrum der Finanzverwaltung NRW

Datacentret för finansförvaltningen i delstaten Nordrhein-Westfalen (RZF) är finansministeriets IT-myndighet. De viktigaste uppgifter för IT-tjänsteleverantören är att hantera skatteuppgifter, trycka upp och distribuera skattedeklarationer inom Nordrhein-Westfalen, programmera skatteprogramvara och tillhandahålla mjuk- och hårdvara till alla instanser inom delstatens finansförvaltning.
Vi ansvarar för att över 28 000 arbetsplatser inom finansförvaltningen i delstaten är uppdaterade. För att säkerställa att detta fungerar smidigt på en hög och modern standardnivå har agineo utvecklat en lösning baserad på AixBOMS som stödjer finansförvaltningen vid planering och implementering av uppdateringar. Lösningen har stöd för automatiserad kontroll av förändringar i infrastrukturen inklusive programvaruinstallationer och konfigurationsändringar via förändringshantering (change-management). Biljetterna för förändringshanteringen dokumenterar individuella förändringsprocesser i förhållande till de installationer och IT-resurser som används. I AixBOMS utförs beräkningar som exakt identifierar den instans som påverkas av Change samtidigt som servicemappningen uppdateras automatiskt. Till skillnad från de ”discovery-lösningar” som vanligtvis förekommer i detta sammanhang, har förändringsledningen fortfarande kontroll över uppgifterna, vilket möjliggör en bör-är-jämförelse. På detta sätt kan till exempel avvikelser avslöjas i den planerade serviceinfrastrukturen.
På så sätt kan finansförvaltningen säkerställa att alla servicebilder uppdateras automatiskt, att utvärderingen av ändringarna bygger på korrekt information och att risken för ett oplanerat driftstopp minimeras. Samtidigt har man tillgång till rätt uppgifter om något skulle gå fel, vilket avsevärt minskar långa oplanerade driftstopp.

IT-tjänstehantering (ITSM)

Ökad användaracceptans i takt med modernare och automatiserad ändrings- och konfigurationshanteringen.

Befintliga lösningar, som vuxit fram med tiden – som till exempel ändringsförfarandet TPAE – kom att ersättas av nya tekniker. Efter en omfattande marknadsanalys i samarbete med agineo beslutade sig FI för att tillverkaren ServiceNow skulle få bygga en företagsövergripande serviceplattform för FI-tjänster. Man bestämde sig också för att agineo skulle få ta sig an det ambitiösa projektet. En speciell utmaning var att säkerställa de höga kvalitetskraven för CMDB med hjälp av generiskt utökningsbara validerings- och konsistensregler.

ServiceNow i bruk hos en ledande tillverkare av sportartiklar

Den nya plattformen skulle automatisera och effektivisera tjänsteleveranser och driftprocesser och göra dem mer tillförlitliga och på så sätt öka tillfredsställelsen hos alla på företaget som använde sig av IT-tjänster.

Alla IT-tjänster skulle tillhandahållas via en modern självbetjäningsportal, exempelvis för felanmälningar, mjukvaruförfrågningar och självhjälp. agineo var behjälplig över hela processkedjan när SaaS-lösningen infördes och satte bland annat upp ITIL-processerna incident-, problem-, förändrings- och konfigurationshantering. När detta var klart implementerade agineo lösningen, tog hand om driftsättningen och den världsomfattande utrullningen i IT-enheterna.

Implementering av en koncernövergripande internationell serviceportal hos en ledande biltillverkare

agineo fick i uppdrag att skapa en koncernövergripande självbetjäningsportal baserad på ServiceNow för mer än 650 000 anställda över hela världen.

Projektgruppen tog hand om hela implementeringsprocessen, vilket innebar framtagning av krav, kravanalys, transförering av analyserade krav till implementeringsinstruktioner, implementering, kvalitetssäkring och testning. Dessutom tog agineo över uppbyggnaden av den tekniska plattformen och konfigurationen av tekniken. Tillsammans med kunden definierade och introducerade man en utvecklingsprocess för implementering av tjänster samtidigt som man tog fram krav för tvärtjänster. Detta omfattade konfiguration av systemen och anslutning till omgivande system, såsom företags- och platskataloger. Implementeringen av en tjänstekatalog utgjorde en annan del av projektarbetet