Referenser

Referenser praktisk erfarenhet med agineos

Rätt samarbetspartner för införande, utveckling och drift av ServiceNow-projekt

Rätt samarbetspartner för införande, utveckling och drift av ServiceNow-projekt
Sedan 1987 har våra kunder inom sektorn små och medelstora företag, koncerner och förvaltningar litat på vår expertis.
.

Rechenzentrum der Finanzverwaltung NRW

Rechenzentrum der Finanzverwaltung NRW

Datacentret för finansförvaltningen i delstaten Nordrhein-Westfalen (RZF) är finansministeriets IT-myndighet. De viktigaste uppgifter för IT-tjänsteleverantören är att hantera skatteuppgifter, trycka upp och distribuera skattedeklarationer inom Nordrhein-Westfalen, programmera skatteprogramvara och tillhandahålla…
Läs mer

IT-tjänstehantering (ITSM)

IT-tjänstehantering (ITSM)

Ökad användaracceptans i takt med modernare och automatiserad ändrings- och konfigurationshanteringen. Befintliga lösningar, som vuxit fram med tiden – som till exempel ändringsförfarandet TPAE – kom att ersättas av nya…
Läs mer

ServiceNow i bruk hos en ledande tillverkare av sportartiklar

ServiceNow i bruk hos en ledande tillverkare av sportartiklar

Den nya plattformen skulle automatisera och effektivisera tjänsteleveranser och driftprocesser och göra dem mer tillförlitliga och på så sätt öka tillfredsställelsen hos alla på företaget som använde sig av IT-tjänster.…
Läs mer

Implementering av en koncernövergripande internationell serviceportal hos en ledande biltillverkare

Implementering av en koncernövergripande internationell serviceportal hos en ledande biltillverkare

agineo fick i uppdrag att skapa en koncernövergripande självbetjäningsportal baserad på ServiceNow för mer än 650 000 anställda över hela världen. Projektgruppen tog hand om hela implementeringsprocessen, vilket innebar framtagning…
Läs mer