Alla ServiceNow-nedladdningar i ett sammandrag

Med ServiceNow kan företag och organisationer kartlägga och styra interna processer centralt via en enda plattform. Det finns olika moduler som kan användas som en del av ServiceNow-plattformen. För att du ska få en bättre inblick i våra tjänster inom ramen för ServiceNow har vi samlat material om detta i funktionen ServiceNow-nedladdningar.

ServiceNow-nedladdningar

ServiceNow – pdf-filer

Pdf-filerna innehåller information om individuella tjänster och lösningar från agineo inom ramen för ServiceNow. Du är också välkommen att ta kontakt med oss om du har frågor om ServiceNow-nedladdningarna.

Incidenthanteringens uppgift är att återställa ordinarie serviceverksamhet så snabbt som möjligt efter en rapporterad incident och att minimera störningar i operativa processer.

Oavsett om det är via en modern onlineportal eller en integrerad mobilapp: ServiceNow HR Service Delivery förser medarbetarna med all information de behöver på ett enkelt och begripligt sätt med bara ett verktyg.

ServiceNows kundtjänsthantering gör det enkelt att tillhandahålla konsekvent, högkvalitativ support på kortast möjliga tid. Samtidigt arbetar medarbetare, kunder och kunder tillsammans på ett modernt gränssnitt.

Projektledning på agineo är agil, transparent och samarbetsvillig och sker i tre på varandra följande faser: analys, design och utveckling. Mer information finns i denna PDF.

ServiceNows Servicekatalog gör det möjligt att erbjuda alla ett företags eller organisations tjänster och produkter tydligt och med ett optimerat användargränssnitt.

ServiceNow Styrning, risk och regelefterlevnad hjälper dig att upprätthålla långsiktiga efterlevnadspolicyer inom företaget eller organisationen genom: riskanalys, policy- och efterlevnadsåtgärder som vidtagits och revisioner optimerade.

ServiceNows problemhanteringsprocess gör det möjligt att snabbt och enkelt lösa återkommande incidenter och deras orsak.

ServiceNows förändringshanteringsprocess säkerställer metodisk planering och effektiv implementering av förändringsprocesser.

Proaktiva och effektiva svar på potentiella hot – ServiceNow Security Operations-lösningen möjliggör detta och mer. PDF-filen visar exakt vad som ligger bakom.

Planering, koordinering och bearbetning av projektförfrågningar – ServiceNows projektportföljhantering gör allt detta möjligt genom att digitalisera hela processkedjan.

Med ServiceNow ITOM-modulen Discovery har företag och organisationer alltid uppdaterad lagerdokumentation i CMDB.

HR-modulen Employee Document Management (EDM) erbjuder effektiv hantering av personaldata som en molnbaserad lösning från ServiceNow.

Agineos HR-servicekatalog innehåller över 50 HR-tjänster som hjälper till att etablera ServiceNow som en one-stop-shop-lösning för alla personalfrågor.

PDF – automatisering i företag

Hur hög är automatiseringsgraden på dagens företag? agineo har undersökt denna fråga i en PDF som tagits fram i samarbete med IDG Connect och som innehåller intressanta enkätresultat och en aktuell fallstudie.

Önskas mer ServiceNow?

Som ServiceNows största DACH-partner och nu etablerade i Sverige står vi gärna till tjänst med råd om hur plattformen kan används i ditt företag.

Kontakt

Din kontaktperson för ServiceNow-appar

Thomas Borwell

Director of Sales