Tryck

agineo Sweden AB
Torshamnsgatan 39
16440 Kista

info-swe@agineo.se

Representerad av:
Ludger Koslowski
Staffan Hasselrot

Registrera inmatning:
Företaget registreras på Bolagsverket

ID för omsättningsskatt:
Organisationsnummer: 559440-1985

Ansvarig för innehållet:
Ludger Koslowski
Staffan Hasselrot

agineo Sweden AB
Torshamnsgatan 39
16440 Kista

Ansvarsfriskrivning – juridisk information

Ansvar för innehåll

Som tjänsteleverantör är vi ansvariga för vårt eget innehåll på dessa sidor. Som tjänsteleverantör är vi dock inte skyldiga att övervaka överförd eller lagrad information från tredje part eller att undersöka omständigheter som tyder på olaglig verksamhet. Skyldigheter att ta bort eller blockera användningen av information i enlighet med allmänna lagar förblir opåverkade av detta. Ansvar i detta avseende är dock endast möjligt från den tidpunkt då en konkret överträdelse av lagen blir känd. Om vi får kännedom om motsvarande överträdelser kommer vi omedelbart att ta bort detta innehåll.

Ansvar för länkar

Vår webbplats innehåller länkar till externa webbplatser som tillhör tredje part och vars innehåll vi inte har något inflytande över. Därför kan vi inte ta något ansvar för detta externa innehåll. Respektive leverantör eller operatör av sidorna är alltid ansvarig för innehållet på de länkade sidorna. De länkade sidorna kontrollerades vid tidpunkten för länkningen med avseende på eventuella lagöverträdelser. Olagligt innehåll kunde inte identifieras vid tidpunkten för länkningen. En permanent övervakning av innehållet på de länkade sidorna är dock inte rimlig utan konkreta indikationer på en lagöverträdelse. Om vi får kännedom om lagöverträdelser kommer vi omedelbart att ta bort sådana länkar.

Upphovsrätt

Innehållet och de verk som skapas på dessa sidor omfattas av tysk upphovsrättslagstiftning. För mångfaldigande, bearbetning, spridning och all slags användning utanför upphovsrättens gränser krävs skriftligt medgivande från respektive författare eller upphovsman. Nedladdningar och kopior av denna webbplats är endast tillåtna för privat, icke-kommersiellt bruk. Otillåten reproduktion eller distribution av enskilda innehåll eller kompletta sidor är straffbart enligt lag.

Bildkällor

En del av de bilder som används på denna webbplats kommer från bildtjänster. Upphovsrätten till dessa bilder tillhör respektive fotograf.

  • Customer Journey Management: customer_journey_management_Fotolia_63174131_Subscription_XXL.jpg (Quelle: Fotolia.de)
  • Digitale Redaktion: hero_digitale_redaktion__quelle_unsplash_corinne-kutz-211251.jpg (Quelle: Unsplash.com)
  • Personalisierte Videos: personalisierte_videos_Fotolia_104008952_Subscription_XXL.jpg (Quelle: Fotolia.de)
  • Augmented Reality: augmented_reality_Fotolia_68852094_Subscription_XXL.jpg (Quelle: Fotolia.de)
  • Webinar Corporate Blogging: webinar_blogging_Fotolia_66949252_Subscription_XXL.png (Quelle: Fotolia)
  • Blogbeitrag:  FotoliaComp_82319649_Feature.jpg (Quelle Fotolia)

Allmänna bildkällor:

  • Fotolia.de
  • Unsplash.com