Datacentret för finansförvaltningen i delstaten Nordrhein-Westfalen (RZF) är finansministeriets IT-myndighet. De viktigaste uppgifter för IT-tjänsteleverantören är att hantera skatteuppgifter, trycka upp och distribuera skattedeklarationer inom Nordrhein-Westfalen, programmera skatteprogramvara och tillhandahålla mjuk- och hårdvara till alla instanser inom delstatens finansförvaltning.

Vi ansvarar för att över 28 000 arbetsplatser inom finansförvaltningen i delstaten är uppdaterade. För att säkerställa att detta fungerar smidigt på en hög och modern standardnivå har agineo utvecklat en lösning baserad på AixBOMS som stödjer finansförvaltningen vid planering och implementering av uppdateringar. Lösningen har stöd för automatiserad kontroll av förändringar i infrastrukturen inklusive programvaruinstallationer och konfigurationsändringar via förändringshantering (change-management). Biljetterna för förändringshanteringen dokumenterar individuella förändringsprocesser i förhållande till de installationer och IT-resurser som används. I AixBOMS utförs beräkningar som exakt identifierar den instans som påverkas av Change samtidigt som servicemappningen uppdateras automatiskt. Till skillnad från de ”discovery-lösningar” som vanligtvis förekommer i detta sammanhang, har förändringsledningen fortfarande kontroll över uppgifterna, vilket möjliggör en bör-är-jämförelse. På detta sätt kan till exempel avvikelser avslöjas i den planerade serviceinfrastrukturen.
På så sätt kan finansförvaltningen säkerställa att alla servicebilder uppdateras automatiskt, att utvärderingen av ändringarna bygger på korrekt information och att risken för ett oplanerat driftstopp minimeras. Samtidigt har man tillgång till rätt uppgifter om något skulle gå fel, vilket avsevärt minskar långa oplanerade driftstopp.