Ökad användaracceptans i takt med modernare och automatiserad ändrings- och konfigurationshanteringen.

Befintliga lösningar, som vuxit fram med tiden – som till exempel ändringsförfarandet TPAE – kom att ersättas av nya tekniker. Efter en omfattande marknadsanalys i samarbete med agineo beslutade sig FI för att tillverkaren ServiceNow skulle få bygga en företagsövergripande serviceplattform för FI-tjänster. Man bestämde sig också för att agineo skulle få ta sig an det ambitiösa projektet. En speciell utmaning var att säkerställa de höga kvalitetskraven för CMDB med hjälp av generiskt utökningsbara validerings- och konsistensregler.