Den nya plattformen skulle automatisera och effektivisera tjänsteleveranser och driftprocesser och göra dem mer tillförlitliga och på så sätt öka tillfredsställelsen hos alla på företaget som använde sig av IT-tjänster.

Alla IT-tjänster skulle tillhandahållas via en modern självbetjäningsportal, exempelvis för felanmälningar, mjukvaruförfrågningar och självhjälp. agineo var behjälplig över hela processkedjan när SaaS-lösningen infördes och satte bland annat upp ITIL-processerna incident-, problem-, förändrings- och konfigurationshantering. När detta var klart implementerade agineo lösningen, tog hand om driftsättningen och den världsomfattande utrullningen i IT-enheterna.