ServiceNow anses vara den ledande plattformen för ESM på marknaden.